"Confession of Faith"
An English translation of “Cyffes Ffydd y Corff”, originally adopted in 1823.

Beth yw Ysbryd Efengylaidd?
Erthygyl o'r
Trysorfa Ysprydol